I am Nobody.
Home    Info    Ask    Submit
About: 
Photobucket

Diane ang pangalan ko. Isang pinoy sa puso't diwa. Walang talentong gaya ng iyo. Hindi ako kasing talino mo. At lalong hindi ako kasing galing mo. At higit sa lahat walang akong ibang maipagmamalaki kundi ang pagiging ako.


And yes, I am Perfect.
 Zombies on my Lawn

072512 

"The Elephant In The Room" theme by Becca Rucker. Powered by Tumblr. Install theme.